Görüşleriniz

Kullanım Şartları

Bakseyret.com’da iyi ve eğlenceli vakit geçirmeniz için aşağıdaki maddeleri dikkate almanızı rica ediyoruz:

·         Hakaret - Kişisel Bilgiler: İfadeözgürlüğünü destekliyoruz. Ancak,üyelerimize kendileriniözgür şekilde ifade etme alanı sunarken, başkalarını taciz etme ve karalama imkanı vermemekteyiz. Kişi veya grupların dinini, dilini, cinsiyetini, ırkını, etnik grubunu, milliyetini aşağılayıcı içeriğe müsade etmiyoruz. Saldırgan davranışlar, tehdit, taciz,özel yaşama saldırı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerinin ifşasına da izin vermemekteyiz. Bu içeriğe sahip videolar, fark edildiği halde hiçbir uyarı olmaksızın silenecektir. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

·         Zararlı Alışkanlıklar: Satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetinde içerikler fark edildiğinde hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

·         Aşırı Şiddet: Şiddeti yaşamımızdan ve bilgisayarımızdan uzak tutmak istiyoruz. Bir insana ya da hayvana acıçektirilmesi, aşağılanması, saldırılması hoşgörü sınırlarımızın dışındadır. Dolayısıyla, her türlü insan veya hayvan yaralama,öldürme, parçalama, vahşet kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar barındıran her türlü yayını içeren videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinebilir. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

·         Silahlar ve Patlayıcı Maddeler: Yasadışı silah veya patlayıcı madde yapımı, pazarlaması veya kullanımına ilişkin içerik yayınlayan videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinebilir. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

·         Resmi İçerik: Görüntü alınmasına veya fotoğrafçekilmesine izin verilmeyen askeri veya diğer resmi kurumlara ait videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinebilir. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

·        Çıplaklık– Erotik İçerik: Erotik içeriklerin hiçbir türüne izin vermemekteyiz. Bu içeriğe sahip videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinecektir. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

 

·         Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekliözenin gösterilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Kullanıcılar sadece fikri ve sınai mülkiyet hakları kendisine ait olan (eser sahibi olarak veya eserlerin kullanım, yayınlama ve iletim haklarının yasal lisans sahibi olarak) İçeriği Siteye yükleyebilir. Eğer Kullanıcı fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına (diğer Kullanıcılar dahil) ait olan video, fotoğraf, resim, yazı vb. İçeriği, söz konusu hak sahiplerinin izni olmaksızın kopyalar, kullanır, yayınlar, dağıtır, umuma iletirse, Bakseyret.com ihlale konu olan İçeriği -hiçbir uyarıya veya izne gerek olmaksızın- Siteden kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren Kullanıcılarınüyeliğine son vermek haklarına sahiptir.Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden Kullanıcılar, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardanüçüncü şahıslara karşı bizzat sorumludurlar.

·         Siyasi İçerik: Dozunu aşan siyasi atışmalara ve siyasetin suiistimal edilmesine müsaade etmiyoruz. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

·         Yasalara Aykırılık: Yasanın suç saydığı fiileriöven,suçaözendiren,ticari olarak haksız rekabete neden olan, illegal bilgisayar yazılımı tanıtan tüm videolar da hiçbir uyarı olmaksızın silinebilir. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

·         Spam: Spam içerikli videolara izin vermemekteyiz. Videoların görüntüsü, adı, açıklaması ve etiketleri, kullanıcıları yanıltmaya yönelik olarak videonun içeriğiyle uyuşmayacak şekilde düzenlenmişse ve sadece başka bir web sitesine yönlendirme amacı taşıyorsa, bu videolar hiçbir uyarı olmaksızın silinebilir. Gerekli görülürse ilgiliüyelik hiçbir uyarı olmaksızın kapatılacaktır.

·         Yukarıdaki tüm kurallar, kullanıcılar tarafından sitede yapılan yorum ve yüklenen imajlar için de geçerlidir.

·         Bakseyret.com’a yüklenen içerik ile ilgili olarak, Bakseyret.com’a yüklenen videolar "embed" kodları ile Bakseyret.com dışındaki sitelerde "Bakseyret.com playerı" ile yayınlanabilir.

·         Kullanıcı Şikayeti: İzlesene'nin içerik ve kullanıcı sayısının fazlalığı sebebiyle nadiren de olsa yukarıda belirtilen unsurlardan birinin veya birkaçının yanlışlıkla sitemizde yer aldığı durumlarda şahsınız ya da toplum adına bizi uyarmaktan kaçınmayınız. Uyarınız derhal ilgili departmanlarımızca incelenerek dikkate alınacak ve aykırılık en kısa sürede giderilecektir.

Yasal Sorumluluk

·        Üyelerimiz, videolarında paylaştıkları tüm bilgilerin niteliğinden ve içeriğinden münferiden kendileri sorumludur. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan içeriğe sahip videolara ve kullanıcılarına devlet veya hak sahibiüçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan İzlesene sorumlu olmayıp bizzatüye sorumludur.

·        Üye, Bakseyret'e bir birey (fert veya şahıs) olduğu (tüzel kişi veya benzeri olmadığı) ve en az 18 yaşında bulunduğu hususunu beyan ve teyit eder. Kullanıcı, aynı zamanda servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduğunu ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişinde her türlü sorumluluğuüstlendiğini, Bakseyret’e beyan ve tasdik eder. Bu anlaşma, kanuna aykırılık söz konusu olan durumlarda hükümsüzdür ve bu gibi hukuki durumlarda siteye giriş hakkı iptal edilir.

·         İşbu sözleşme ileüyeler, siteye yükledikleri videoların Bakseyret.com tarafından kullanılmasını ve Bakseyret.com' un bu videolarıüçüncü mecra/kişilereçoğaltma, yayma, temsil ve işaret/ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi amacıyla alt lisans verme hakkına sahip olmasını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

·        Üye, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur.Üye, servislerin kullanımı için gerekli, modemler, bilgisayar donanımı, yazılım, uzun ya da kısa mesafe telefon servisleri, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu gibi ekipmanların veya yardımcı servislerin, 'Servis'lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

·         Bazı hallerde devlet, kişileri ya da kuruluşları, sizin hakkınızda bilgi ifşaatına icbar edebilir. Bakseyret uygun gördüğü takdirde, bu gibi hallerde, sizin yetki vermenize gerek kalmadan bu duruma uyacaktır. Bakseyret, mevcut veya muhtemel bir hukuk davasında, gerçeğe erişmeyi kolaylaştırmak amacıyla,

o    (a) eğer gerekli görürse,

o    (b) böyle açıklamaların kendisinin potansiyel mükellefiyetini hafifleteceğine inanırsa veya

o    (c) kendi haklarını korumak için bazı kişisel bilgilerinizi paylaşmayı uygun görüp gerçekleştirebilir.

Buüyelik sözleşmesi, zaman içinde Bakseyret Yönetimi tarafından güncellenebilir.Üyelerimiz, Bakseyret’e her giriş yaptığında güncellenmiş sözleşme maddelerini kabul etmiş sayılır. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz.